Hipoterapia jest nieocenioną metodą leczenia. Konie, które słyną ze swojej urody i szlachetności, są również doskonałymi „terapeutami”. Rehabilitacja dzieci niewidomych, dotkniętych autyzmem, porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym, nadpobudliwością, wadami postawy, opóźnieniami w rozwoju, po włączeniu do niej koni dosłownie rusza z kopyta…
Hipoterapia ma na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie poprzez kontakt z koniem i jazdę konną. To obecność zwierzęcia sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe, niespotykane w innych terapiach możliwości. Pacjenci hipoterapii to osoby po przebytych chorobach, zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, osoby upośledzone umysłowo z deficytami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), jak również osoby niedostosowane społecznie.
Celem terapii z koniem i przy pomocy jazdy konnej jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.
Ruch konia jest pokrewny chodowi człowieka. Koń w terapii to „współterapeuta” przenoszący na pacjenta ruch. W trakcie przemieszczania się stepem koń przenosi na pacjenta ok. 100 wielowymiarowych impulsów ruchowych na minutę.

Hipoterapia to najatrakcyjniejsza forma „usprawniania” dzieci – najlepiej wpływa na sferę psychospołeczną. Zajęcia motywują pacjenta do współpracy w usprawnianiu, a odbywając się w warunkach naturalnych ( np. w lesie, na łące ), umożliwiają bezpośredni kontakt z przyrodą i jej wielopłaszczyznowe doświadczanie.
W trakcie zajęć terapeutycznych korzysta się z wielu rodzajów sprzętu pomocniczego np. ze specjalnych pasów z uchwytem, siodeł dla utrzymania równowagi na koniu. Terapeuta spełnia rolę asekuracyjną, w czasie jazdy jest zawsze po słabszej stronie jeźdźca, zapewniając bezpieczeństwo, kontroluje jego postawę i wykonuje z nim ćwiczenia.
Z tego powodu powstał projekt wybudowania Ośrodka hipoterapii , w którym chore dzieci będą mogły skorzystać z leczenia i rehabilitacji. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z władzami miejskimi i Prezydentem Miasta Tarnobrzega, przygotowało projekt wizualizacji oraz przystąpiło do prac projektowych.

Wierzymy, że nasze działania dzięki pomocy i wsparciu osób życzliwych, firm i instytucji, które wiedzą, że terapia i rehabilitacja to nie tylko farmaceutyki i zabiegi na Sali operacyjnej osiągną najlepsze rezultaty.
A konie to potrafią jak nikt i nic innego
Zachęcam do odwiedzin strony, zapoznania się z naszymi projektami oraz do …. wsparcia naszych działań
Robert Kędziora