Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe

KADRA

Hipoterapeuta - Ewa Bundz- absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zootechnika o specjalności hodowla koni i jeździectwo (2002 rok). Instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, certyfikat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Uczestniczka szkoleń: jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera. Ukończony kurs dogoterapii. Doświadczenie w pracy hipnoterapeuty w Ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjnym. Wieloletnie doświadczenie w projektach hipoterapeutycznych PFRON, ROPS, POKL. Uczestniczka tegorocznej Konferencji hipoterapeutycznej ,,Koń w zooterapii”

Hipoterapeuta - Piotr Jajko - doświadczony jeździec konny, instruktor jazdy konnej, zwycięzca dwóch rajdów konnych, bardzo chętnie uczestniczy w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie programach: szkółka jeździecka, obozy jeździeckie, pozalekcyjne zajęcia sportowe, programy hipoterapeutyczne współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega, ROPS, PFRON, POKL. Ukończony kurs hipoterapeuty w Krakowie.

Hipoterapeuta - Jolanta Furman - absolwentka Akademii Świętokrzyskiej na kierunku pedagogika o specjalności: rewalidacji z terapią pedagogiczną oraz Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji kierunek: fizjoterapia. Hipoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, trzy stopnie języka migowego, szkolenie „Jak opiekować się niepełnosprawnymi”, kurs Integracji Sensorycznej (pierwszy i drugi stopień), kurs „Praca z dzieckiem ADHD''. Szkolenie na temat metody stymulacji w diagnozie i terapii dzieci autystycznych, kurs-stosowanie analizy zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi. Kurs z zakresu terapii behawioralnej, kurs - Metoda dobrego startu ( dwa stopnie). Zawodowo pracuje z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w projektach hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Rehabilitant- Anna Lis absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku fizjoterapia. Ukończony kurs podstawowy NDT-Bobath, szkolenie z języka migowego, warsztaty szkoleniowe THERA-BAND, doświadczenie w organizacji i prowadzeniu terapii funkcjonalnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i w projektach hipoterapeutycznych, zawodowo pracuje z osobami niepełnosprawnymi.

Rehabilitant- Anna Grębowiec - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku fizjoterapeuty w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji dla dzieci przy Caritas Diecezji Sandomierskiej. Praca na stanowisku fizjoterapeuty w Centrum Pielęgniarstwa w Sandomierzu.

Psycholog - Agnieszka Homarowicz - studia magisterskie: Psychologia; specjalność: Psychologia kliniczna, zdrowia i osobowości; seminarium magisterskie: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe kwalifikacyjne. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna – studia podyplomowe kwalifikacyjne. studia - psychologia transportu. Kurs metody stymulacji w diagnozie i terapii dzieci autystycznych, Boifeedback, Monachijska funkcjonalna diagnoza rozwojowa. Zawodowo pracuje z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi. Doświadczenie w projektach z osobami niepełnosprawnymi.

Lekarz – dr n. med. Witold Furgał, specjalista medycyny sportowej, rehabilitacji i organizacji ochrony zdrowia, wykładowca uniwersytecki. Zawodowo pracuje z młodzieżą, dziećmi oraz dorosłymi niepełnosprawnymi. Doświadczenie w projektach z osobami niepełnosprawnymi.

Lekarz- dr Mariola Latawiec, specjalista rehabilitacji medycznej. Zawodowo pracuje z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą. Bardzo chętnie również współpracuje z nami od kilku lat.

Instruktor rekreacji o specjalności jazda konna – Janusz Szwed, ukończona „Szkoła liderów”, certyfikaty z:"Naukowe podstawy ujeżdżenia koni", "Hodowla koni i jeździectwo", „Podstawy zarządzania projektami”, „Zarządzanie organizacją”, „Planowanie i zarządzanie projektami ze środków EFS”, doświadczenie w realizacji projektów hipoterapeutycznych, kurs hipoterapeuty - w trakcie szkolenia.

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]