Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Projekt KONIK - Radość i zdrowie (hipoterapia)

Stowarzyszenie ESTEKA rozpoczyna rekrutację uczestników - osób niepełnosprawnych - do udziału w projekcie KONIK - Radość i zdrowie. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

W ramach projektu dla grupy 33 beneficjentów zostanie przeprowadzonych po 30 zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych na uczestnika. Zadanie będzie realizowane od czerwca do końca listopada 2016 r. Uczestnik ponosi odpłatność obowiązkową w wysokości 5 zł za jedno zajęcie, całkowity koszt udziału w zajęciach wynosi 150 zł ( za 30 zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych).

Projekt będzie realizowany:

  • dla uczestników z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego w Tarnobrzegu, ul. Leśna 3a (osiedle Mokrzyszów)
  • dla uczestników z województwa lubelskiego w Lublinie

Formularze zgłoszeń do projektu wraz z deklaracją należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia lub przesłać na adres: Stowarzyszenie ESTEKA, ul. 11 Listopada 8a, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem PFRON 2016

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DEKLARACJA WNIESIENIA ODPŁATNOŚCI OBOWIĄZKOWEJ

 

Projekt KONIK - Radość i zdrowie jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

FaniMani

newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]