HIPOTERAPIA TO ZDROWIE

W ramach projektu pozyskano 35 uczestników projektu z terenu powiatu tarnobrzeskiego, grodzkiego Tarnobrzeg oraz stalowowolskiego, którzy uczestniczyli w zajęciach hipoterapii. 
Zajęcia były prowadzone przez hipoterapeutę i wspomagane przez osobę do prowadzenia konia oraz w niektórych zajęciach przez osobę do asekuracji z drugiej strony jeźdźca. Na jednego uczestnika przypadało 15 zajęć hipoterapeutycznych.

 

Powołano zespół zarządzający – koordynator, osoba do obsługi finansowej, instruktorzy jazdy konnej i sportu. W ramach promocji opracowano i wydrukowano plakat informacyjny w nakładzie 50 szt. i przeprowadzono jego dystrybucję na terenie powiatów tarnobrzeskiego i Tarnobrzega, przygotowano 2 płatne publikacje prasowe o projekcie, opublikowano na profilu FB Stowarzyszenia ESTEKA plakat informacyjny o projekcie oraz 8 udostępnień na innych profilach użytkowników FB. Przygotowano trzy bezpłatne publikacje prasowe. Cele projektowe zostały osiągnięte i zrealizowane zgodnie z założeniami.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 44.327,62 zł, w tym: dofinansowanie Województwo Podkarpackie – 32.650,00 zł, środki finansowe własne – 9.177,62 zł, wkład własny osobowy – 2.500,00